Airconet Upgrade old app

Đặt lại thiết bị - nhấn nút đặt lại ở mặt sau trong 5 giây cho đến khi đèn màu xanh lam nhấp nháy

Đối với yêu cầu hợp tác kinh doanh, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi:

support@airconet.net

Head office / factory

EKON Manufacturing and Trading (Shanghai) Incorporation

Zone 515, 33 Fute North Road

Wai Gao Qiao Free Trade Zone,

Pudong, Shanghai, China

Zip Code: 200131

Phone: +86-21-58661899

www.ekonhome.com.cn 

Hoặc điền vào mẫu liên hệ sau đây

Southeast Asia Office

Airconet (Thailand) CO., LTD

Soi Ari, Sukhumvit 26,  

Khet Khlong Toei,

Bangkok, Thailand

Zip code: 10110

Phone: +66-2-0842862

  • Airconet - Smart AC Control
  • Airconet - Smart AC Control
  • Airconet - Smart AC Control
  • Airconet - Smart AC Control
  • Airconet - Smart AC Control
  • Airconet - Smart AC Control