Tải xuống ứng dụng

Device Setup

Voice Control Setup

google-assistant.png
alexa.png

Sau khi bạn có tài khoản Ứng dụng đang hoạt động, hãy truy cập bảng điều khiển trên máy tính để bàn (sử dụng cùng tên người dùng và mật khẩu như Ứng dụng) www.activate-ac.com:

Hỗ trợ kỹ thuật Airconet

Đối với yêu cầu hợp tác kinh doanh, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi:

support@airconet.net

Head office / factory

EKON Manufacturing and Trading (Shanghai) Incorporation

Zone 515, 33 Fute North Road

Wai Gao Qiao Free Trade Zone,

Pudong, Shanghai, China

Zip Code: 200131

Phone: +86-21-58661899

www.ekonhome.com.cn 

Hoặc điền vào mẫu liên hệ sau đây

Southeast Asia Office

Airconet (Thailand) CO., LTD

Soi Ari, Sukhumvit 26,  

Khet Khlong Toei,

Bangkok, Thailand

Zip code: 10110

Phone: +66-2-0842862

  • Airconet - Smart AC Control
  • Airconet - Smart AC Control
  • Airconet - Smart AC Control
  • Airconet - Smart AC Control
  • Airconet - Smart AC Control
  • Airconet - Smart AC Control